منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص تعدیل جرایم نقدی موضوع بند (۱۲) ماده (۶۱) و مواد (۷۶) ٬(۷۵) ٬(۷۳) و (۷۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
۲۲/۱/۱۳۹۵                                                                        هـ۵۲۷۷۲ت/۴۶۱۸شماره
تصویب نامه در خصوص تعدیل جرایم نقدی موضوع بند (۱۲) ماده (۶۱) و مواد (۷۶) ٬(۷۵) ٬(۷۳) و (۷۸) قانون اجرای

سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شورای رقابت و به استناد ماده (۸۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و
چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:
جرایم نقدی موضوع بند (۱۲) ماده (۶۱) و مواد (۷۶) ٬(۷۵) ٬(۷۳) و (۷۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)
قانون اساسی٬ به شرح جداول پیوست (۱) و (۲) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است٬ برای اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۵ تعدیل
میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
پیوست (۱): جرایم نقدی بند (۱۲) ماده (۶۱) فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در
صورت نقض ممنوعیتهای موضوع ماده (۴۵)

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF