منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید نود روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی٬ خدمت و خاص بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مالت به شرط عمل متقابل
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
۲۴/۱/۱۳۹۵                                                                   هـ۵۳۰۱۱ت/۵۹۶۲شماره
تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید نود روزه برای دارندگان گذرنامههای سیاسی٬ خدمت و خاص بین
و دولت جمهوری مالت به شرط عمل متقابلدولت جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور خارجه
هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۴۰۲۸۷۲۳/۵۶۱/۷۳۲ مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۵ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره
(۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:
برقراری مقررات لغو روادید نود روزه برای دارندگان گذرنامههای سیاسی٬ خدمت و خاص بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت
جمهوری مالت به شرط عمل متقابل مجاز است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF