منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
۱۵/۱/۱۳۹۵                                              هـ۵۲۹۳۴ت/۱۴۸۲شماره


تصویبنامه در خصوص تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۵۶۶۷۴/۶۰ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۴ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد تبصره
(۲) ماده (۷۲) و ماده (۷۴) اصلاحی قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:
۱ـ ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره(۲) ماده(۷۲) قانون نظام صنفی کشور و اصلاح بعدی آن به مبلغ سه میلیون و هفتصد و چهل
هزار (۳.۷۴۰.۰۰۰) ریال تعدیل میشود.
۲ـ میزان جرایم تخلفات در قانون یادشده به شرح جدول زیر تعدیل میشود:معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF