منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویبنامه درخصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان به شرط عمل متقابل
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
۲۶/۱۲/۱۳۹۴                                                      هـ۵۲۹۶۴ت/۱۷۱۳۵۸شماره

تصویبنامه درخصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی
ایران و دولت
جمهوری یونان به شرط عمل متقابل
وزارت امورخارجه
هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۳۹۸۷۶۶۲/۷۳۲ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ وزارت امورخارجه و به استناد تبصره (۴۳)
قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:
برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامههای سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان به شرط
عمل متقابل مجاز است.
معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF