منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه درخصوص تخصیص اعتبار مازاد درآمد ناشی از بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

شماره۱۷۱۳۴۰/ت۵۲۹۹۰هـ                          ۲۶/۱۲/۱۳۹۴

تصویب نامه درخصوص تخصیص اعتبار مازاد درآمد ناشی از بند (ز)

تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۴۴۷۸۶۸ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

به سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور اجازه داده می­شود نسبت به تخصیص اعتبار مازاد درآمد ناشی از بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور حداکثر تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰) ریال از محل اعتبارات ردیف متفرقه (۱۰۸ـ۵۳۰۰۰۰) با عنوان «مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت (مقاطع سه ماهه)» در سقف اعتبارات
هزینه­ای دستگاه­های اجرایی مندرج در قانون بودجه با رعایت مقررات بند یادشده و بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ اقدام نماید.

معاون اول رییس­جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF