منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویبنامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۴به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹/۱۰/۹۴۲ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۴ دبیـرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به شرح صورتجلسه مورخ۳۰/۴/۱۳۹۴ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب و حق  الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

صورتجلسه مجمع عمومی(کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد

تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۴

پیرو دعوتنامه شماره ۱۳۱۳/۲۰/۹۴۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۴ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ  صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۴ در محل دبیرخانه شورای عالی با حضور اعضاء کارگروه تخصصی شورای عالی و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن  استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه۱۳۹۳ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه۱۳۹۳ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا با بکارگیری تمهیدات مناسب و مبادله صورتجلسات رفع مغایرات و تطبیق حساب با طرف حساب های عمده از جمله شرکت های تابعه به صورت ادواری و انجام پیگیری ها و اقدامات لازم، نسبت به اخذ بموقع و مناسب پاسخ تأییدیه های ارسالی اقدام نموده و اصلاحات و تعدیلات احتمالی مورد نیاز را اعمال نماید. در خصوص مغایرت با شرکت آب و برق کیش, اقدامات تا حصول نتیجه نهائی پیگیری شده و حداکثر تا تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ نتایج اقدامات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد.

۲ـ در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت مدیره ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب و پیگیری مستمر در جهت وصول یا تعیین تکلیف اقلام راکد حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و پیش پرداخت های سرمایه ای گروه تا حصول نتایج نهایی، اقدام لازم در خصوص سرمایه گذاری های بلند مدت مندرج در گزارش حسابرس مستقل بعمل آورده و در صورت لزوم تعدیلات و اصلاحات لازم در حسابها را اعمال و نتیجه اقدامات حداکثر تا تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ  صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نماید.

۳ـ در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهای مالی تلفیقی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.

۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش ـ تاکید بر مطلب خاص:  در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۴ کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد مقرر شد موضوع توسط کمیته منتخب کارگروه شورا متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  و دبیرخانه شورا به عنوان عضو ثابت و عضویت سایر دستگاهها حسب مورد و گروه مشاورین، با مراجعه به مناطق آزاد ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و حداکثر تا پایان شهریور ماه نتیجه در کارگروه شورا جهت اتخاذ تصمیم ارائه شود و نتیجه نهائی تا تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه گردد.

۵ ـ درخصوص بند ۸ گزارش ـ تاکید بر مطلب خاص: بر اساس گزارش سازمان تصویر بیمه نامه ها بعد از ارائه صورتهای مالی ارائه و ایراد این بند رفع شده است، مقرر شد کماکان هیأت مدیره با پیشنهاد بودجه لازم و با رعایت صرفه و صلاح سازمان, نسبت به برقراری پوشش بیمه ای مناسب دارائی های ثابت مشهود در زمان مناسب اقدام لازم را بعمل آورد.

۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره ضمن دقت لازم در ارائه بودجه پیشنهادی سالیانه، نسبت به رعایت بودجه مصوب اقدام نماید.

۷ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد مفاد اساسنامه سازمان رعایت گردد.

۸ ـ در خصوص بند ۱۱گزارش بازرس قانونی: موضوع به استماع کارگروه رسید و مقرر شد پیگیری تا حصول نتیجه صورت پذیرد.

۹ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش بازرس قانونی:موضوع به استماع کارگروه رسید و مقرر شد پیگیری تا حصول نتیجه صورت پذیرد.

۱۰ـ در خصوص بند ۱۳ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا در جهت تعیین تکلیف وضعیت واحد های مسکونی و وسائط نقلیه در اختیار دستگاه های اجرایی و نیز اراضی در اختیار شرکت آب و برق کیش و همچنین پیگیری مبالغ دریافتی از پرسنل در سال ۱۳۹۱ بابت واگذاری تعداد ۱۹۰ واحد مسکونی اقدامات لازم بعمل آید.

۱۱ـ در خصوص بند ۱۴ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره در کلیه معاملات قوانین موضوعه را رعایت نمایند.

۱۲ـ در خصوص بند ۱۶ گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده در خصوص اقدامات انجام شده در اجرای قانون   مبارزه با پولشوئی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی مرتبط، به استماع کارگروه رسید.

۱۳ـ کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳، مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره و مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص مدیرعامل به عنوان پاداش کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.

۱۴ـ کارگروه تخصصی به دبیرخانه شورا مأموریت داد تا با توجه به ماده (۲۰) اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در خصوص انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اقدام نماید.

۱۵ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF