منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیرهسازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۶۱۰۷۵/ت۵۲۵۹۸هـ                              ۸/۱۲/۱۳۹۴
تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیرهسازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹/۱۰/۹۴۲ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۴ دبیـرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت  های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به شرح صورتجلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۴ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می  شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب و حق  الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می  شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

صورتجلسه مجمع عمومی(کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد

تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۱

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۴

پیرو دعوتنامه شماره ۱۵۸۹/۲۰/۹۴۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۴ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۴ در محل دبیرخانه شورای عالی با حضور اعضاء کارگروه و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند (۱ ـ۴) گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت مدیره نتایج اقدامات انجام شده از جمله فهرست حاوی کلیه اطلاعات مربوط به سوله های تکمیل شده سازمان را به همراه سایر مدارک و اطلاعات مورد لزوم در ارتباط با اصلاحات و تعدیلات اعمال شده در حسابها به حسابرس مستقل ارائه نماید.

۲ـ در خصوص بند (۲ ـ۴) گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت مدیره اقدامات در دست انجام در جهت تعیین تکلیف اراضی در تصرف اهالی بومی را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نموده و ضمن انجام اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حسابها، نتایج اقدامات را به حسابرس مستقل و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نمایند.

۳ـ در خصوص بند (۳ ـ۴) گزارش حسابرس مستقل: گزارش سازمان در خصوص پایان رسیدگی محاکم قضایی و اعمال اصلاحات لازم در حسابها به استماع رسید و مقرر شد هیأت مدیره نسبت به ارائه گزارش نتایج اقدامات از جمله مدارک مربوط به تعدیلات و اصلاحات اعمال شده در حسابها را به حسابرس مستقل ارائه نماید.

۴ـ در خصوص بند (۴ ـ۴) گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت مدیره ضمن پیگیری اقدامات در دست انجام در جهت رفع مغایرت و اصلاح مقدار اراضی قابل واگذاری در حسابها، نتایج اقدامات و تعدیلات و اصلاحات انجام شده در حسابها را به حسابرس مستقل جهت رسیدگی ارائه نماید.

۵ ـ در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل: ضمن استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد هیأت مدیره نسبت به ارائه مدارک مربوط به اراضی مازاد واگذار شده به حسابرس مستقل اقدام نماید، همچنین اعضای مجمع به منظور جلوگیری از انحصار و افزایش قیمت زمین مقرر نمودند سازمان منطقه ضمن نظارت بر قیمت زمین های واگذار شده توسط شرکت مکران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن رعایت صرفه و صلاح و حقوق سازمان، واگذاری زمین برای پروژه های پتروشیمی و... بر اساس مجوزهای وزارت نفت و اخذ مجوزهای زیست محیطی صورت پذیرد.

۶ ـ در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن اعمال تعدیلات و اصلاحات مورد لزوم در حساب ها در ارتباط با شرکتهای فرعی گروه و نیز ارائه صورت های مالی تلفیقی مربوط به سال مالی ۱۳۹۲ منطبق با استاندارد های ناظر بر گزارشگری مالی، اطلاعات و اسناد و مدارک مربوطه به همراه صورتجلسات مجامع عمومی عادی سال مالی ۱۳۹۱ تعداد ۱۳ شرکت فرعی و وابسته و اوراق سهام ۱۹ فقره سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، جهت بررسی و اظهارنظر در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرار گیرد. همچنین گزارش اقدامات سازمان در راستای اجرای تکالیف کارگروه کاهش تصدی گری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، در خصوص تعیین و تکلیف شرکت ها و مؤسسات تابعه، اعم از انحلال، توقف و یا ادامه فعالیت به استماع کارگروه رسید، مقرر شد هیأت مدیره اقدامات لازم را در اجرای تصمیمات ابلاغی کارگروه مذکور به عمل آورده و گزارش نتایج اقدامات از جمله چگونگی تصفیه شرکت های منحله را به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

۷ـ در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد ضمن تهیه و ارائه اطلاعات و مستندات مربوطه و نیز تعیین تکلیف واریزی های نامشخص و اعمال تعدیلات و اصلاحات مورد لزوم بابت موارد فوق الذکر در حساب ها پس از دریافت پاسخ تأییدیه های درخواستی، نتایج اقدامات حداکثر طی مدت دو ماه به حسابرس مستقل و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه گردد.

۸ ـ در خـصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت مدیره نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوط به هزینه های انتقالی موضوع بند گزارش به حسابرس مستقل و بازرس قانونی اقدام نمایند.

۹ـ در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد دستورالعمل محاسبه بهای تمام شده اراضی فروش رفته و خدمات ارائه شده، ابلاغی توسط دبیرخانه شورای عالی (طی نامه شماره ۲۲۳/۲۰/۹۰۲ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۰) در سازمان اجرایی و هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید نسبت به تهیه و ارائه صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ بر اساس دستورالعمل ابلاغی و استاندارد های حسابداری اقدام لازم را بعمل آورد.

۱۰ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا با بکارگیری ساز و کار مناسب و مبادله صورتجلسات رفع مغایرت و تطبیق حساب با طرف حسابهای عمده بصورت ادواری و انجام پیگیری ها و اقدامات لازم نسبت به اخذ به موقع پاسخ تأییدیه های ارسالی به ویژه پاسخ تأییدیه های بانکی اقدام نموده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم حداکثر طی مدت سه ماه نتایج اقدامات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد.

۱۱ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): صورتهای مالی تلفیقی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۱ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، منوط به انجام تکالیف تعیین شده در این صورتجلسه مورد تصویب قرار می گیرد.

۱۲ـ درخصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): مقرر شد هیأت مدیره نسبت به بازنگری در برنامه های سازمان و تهیه و پیشنهاد برنامه های مدون عملیاتی با توجه به ظرفیت های منطقه، در چارچوب ماده (۵) اساسنامه سازمان با هماهنگی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مراجع ذیربط اقدام نماید.

۱۳ـ درخصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): مقرر شد هیأت مدیره اقدامات در دست انجام در جهت اصلاح و صدور اسناد مالکیت اراضی تحت تملک سازمان، بر اساس طرح کاداستر را با رعایت سایر مقررات تا حصول نتایج نهایی و رفع مغایرت های موجود پیگیری نموده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حساب ها، نتایج اقدامات را به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نماید.

۱۴ـ درخصوص بند ۱۴ گزارش بازرس قانونی: ضمن تاکید بر مسئولیت مدیرعامل و هیأت مدیره و مدیران وقت سازمان در خصوص عدم رعایت مصوبات بودجه و انحرافات ایجاد شده مقرر شد هیأت مدیره اطلاعات مربوط به دلایل توجیهی و علل مغایرات بودجه و عملکرد را تهیه و به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نماید.

۱۵ـ درخصوص بندهای (۱۵ ـ۱۶ ـ۱۷ و ۱۹) گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده راجع به بندهای (۲ ـ ۱۵، ۳ ـ ۱۵، ۱۶، ۳ ـ۱۷، ۶ ـ۱۷، ۸ ـ۱۷، ۴ ـ ۱۹، ۸ ـ ۱۹، ۹ـ ۱۹) با تأکید بر مسئولیت مدیرعامل و مسئولین وقت در رعایت قوانین و مقررات مربوط، مقرر شد هیأت مدیره تدابیری اتخاذ نماید تا ضمن تقویت سیستم کنترل های داخلی، مفاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، اساسنامه سازمان، بودجه مصوب و اصلاحیه آن، آیین نامه مالی و معاملاتی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، لایحه اصلاحی قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات موضوعه و مرتبط بدرستی و بطور کامل رعایت گردد. نتایج اقدامات در اجرای تکالیف این بند به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه گردد.

۱۶ـ در خصوص بند ۲۰ گزارش بازرس قانونی: مقرر گردید هیأت مدیره اقدامات لازم را مطابق با تکالیف جلسه مجمع عمومی مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ و تکالیف مندرج در این صورتجلسه به عمل آورده و ضمن پیگیری جهت حصول نتیجه مناسب، هر سه ماه یکبار گزارش نتایج اقدامات را به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

۱۷ـ در خصوص بندهای (۱۸ و ۲۱) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد ضمن ارائه فهرست کامل پیمان های موضوع بند (۱۸) گزارش، نسبت به تعیین تکلیف و تسویه حق بیمه موضوع بند (۲۱) گزارش اقدامات لازم بعمل آمده و نتیجه اقدامات به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد.

۱۸ـ در خصوص بند ۲۲ گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده در خصوص اخذ مجوز سفرهای خارجی کارکنان از کمیته سفرهای خارجی دبیرخانه شورا، مقرر شد نسبت به ارائه مجوز کمیته سفرهای خارجی دبیرخانه در خصوص کلیه سفرهای خارجی کارکنان سازمان به بازرس قانونی اقدام و از این پس با رعایت مقررات مربوط در ارتباط با سفرهای خارجی کارکنان اقدام گردد.

۱۹ـ در خصوص بند ۲۳ گزارش بازرس قانونی: ضمن تأکید بر انجام اقدامات فوری در اجرای تکلیف موضوع بند (۱۵) تکالیف این صورتجلسه و بررسی و ارزیابی سیستم حسابداری شرکت های گروه و سازمان از لحاظ موارد مندرج در بند(۲۳) گزارش و عنداللزوم اتخاذ تمهیدات و تدابیر مناسب در جهت رفع ایراد و ایجاد کارایی مناسب، مقرر شد تدابیر لازم در جهت فعال نمودن واحدهای راکد و نیمه تمام و تعیین تکلیف سرمایه گذاری های انجام شده اتخاذ و نتایج اقدامات در اجرای تکالیف این بند به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه گردد.

۲۰ـ در خصوص بند های (۱ ـ۲۴ تا ۷ ـ۲۴) گزارش بازرس قانونی: با توجه به توضیحات ارائه شده، مقرر شد ضمن ارائه مستندات و مدارک اشاره شده در خصوص موارد مذکور در بند های فوق به بازرس قانونی، قوانین و مقررات مربوط رعایت و اقدامات در دست انجام در جهت حفظ حقوق و منافع سازمان تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.

۲۱ـ در خصوص بند (۸ ـ۲۴) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره ضمن ارائه گزارش لازم در این ارتباط، متضمن توجیهات ادامه بهره برداری ارگان ها و اشخاص بهره بردار از دارائی های مورد نظر، اقدامات لازم در جهت تعیین تکلیف دارائی های مذکور بعمل آورده و عند اللزوم نسبت به مبادله توافق نامه با ارگان ها و اشخاص بهره بردار و نیز اخذ اسناد مالکیت دارائی های یاد شده و ارائه به بازرس قانونی اقدام نماید.

۲۲ـ در خصوص بند (۹ ـ۲۴) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره تا تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام و بازنگری کامل در پروژه ها از لحاظ توجیه فنی و اقتصادی و دوره بازگشت سرمایه گذاری آنها، از سرمایه گذاری در پروژه های جدید بجز پروژه هایی که در بودجه مصوب پیش بینی شده اند، خودداری نموده و فهرست آخرین وضعیت پروژه های نیمه تمام و نیز مستندات مربوط به تشخیص صلاحیت پیمانکاران را در چهار چوب قوانین موضوعه به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نموده و با تقویت نظارت و کنترل پروژه نسبت به رفع مشکلات مندرج در بند فوق اهتمام نماید.

۲۳ـ در خصوص بند (۱۰ ـ۲۴) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد ضمن پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی با هماهنگی مدیریت امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، نتیجه اقدامات به بازرس قانونی ارائه گردد.

۲۴ـ در خصوص بند (۱۱ ـ۲۴) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد نسبت به ارائه برگه های سپرده سرمایه گذاری موضوع بند گزارش به بازرس قانونی اقدام گردد.

۲۵ ـ در خصوص بند های (۱۲ ـ۲۴، ۱۳ ـ۲۴، ۱۵ ـ۲۴، ۱۸ ـ۲۴، ۲۱ ـ۲۴، ۲۲ ـ۲۴ و ۲۳ ـ۲۴) گزارش بازرس قانونی: پس از استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوط به بند های گزارش به بازرس قانونی اقدام گردد.

۲۶ ـ در خصوص بند (۱۴ ـ۲۴، ۱۶ ـ۲۴، ۱۷ ـ۲۴، ۱۹ ـ۲۴) گزارش بازرس قانونی: ضمن تاکید بر مسئولیت مدیرعامل و مسئولین وقت سازمان در رعایت قوانین و مقررات، بر رعایت کامل قوانین و مقررات و نیز ارائه اسناد و مدارک پشتوانه مربوط به معاملات و قرار دادهای منعقده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت انجام رسیدگی و ارائه گزارش، تاکید گردید.

۲۷ـ در خصوص بند (۲۰ ـ۲۴) گزارش بازرس قانونی: موضوع به استماع کارگروه رسید مقرر شد هیأت مدیره نسبت به شفاف سازی وضعیت مالی و عملکرد خرید و فروش آب و برق و ارائه اسناد و مدارک مربوطه به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اقدام نماید.

۲۸ـ در خصوص بند های (۲۵ و ۲۶) گزارش بازرس قانونی: پس از استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوط به بند های گزارش به بازرس قانونی اقدام گردد.

۲۹ـ در خصوص بند (۲۷) گزارش بازرس قانونی: مجمع ضمن تاکید بر مسئولیت مدیر وقت در رأی گیری در موارد معاملات موضوع بند گزارش، بر رعایت مقررات مورد اشاره تاکید نمود.

۳۰ـ در خصوص بند (۲۸) گزارش بازرس قانونی: پس از استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوط به بند های گزارش به بازرس قانونی اقدام گردد.

۳۱ـ در خصوص بند های (۲۹،۳۰ و ۳۲) گزارش بازرس قانونی: بند های گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع رسید.

۳۲ـ در خصوص بند ۳۱ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره ضمن رفع مغایرات اطلاعات مندرج در گزارش، در چارچوب دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، نسبت به تهیه و ارائه گزارش عملکرد سالیانه، بر مبنای دستورالعمل ابلاغی اقدام لازم بعمل آورد.

۳۳ـ پیشنهاد هیأت مدیره موضوع یادداشت ۳۵ توضیحی صورت های مالی: مبنی بر انتقال مبلغ (۱۵۶،۹۲۱) میلیون ریال از سود انباشته به حساب اندوخته سرمایه ای مورد تأیید قرار گرفت.

۳۴ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹/اسفندماه/۱۳۹۲ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد فیمابین سازمان و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

۳۵ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF