منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۶۱۰۸۹/ت۵۲۵۹۵هـ                              ۸/۱۲/۱۳۹۴
تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹/۱۰/۹۴۲ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۴ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه
آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود و چارچوب (فرمت) قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می­باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق

 آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

درخصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس (جلفا) مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۴

پیرو دعوتنامه شماره ۱۴۷۴/۲۰/۹۴۲مورخ ۷/۵/۱۳۹۴ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۹۴ در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع علاوه بر استماع گزارش هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، مقرر نمودند در ارتباط با برخی از بندهای گزارش کمیته ای منتخب از اعضای کارگروه به همراه نماینده دبیرخانه شورا از منطقه بازدید و بررسی های لازم را انجام و تکالیف مجمع را نهائی نمایند. لذا پس از بازدید اعضای کمیته منتخب از منطقه تصمیمات کارگروه بشرح ذیل نهائی گردیده است:

۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا پیگیریها و اقدامات لازم به منظور وصول یا تسویه مانده های اقلام راکد انتقالی از سنوات قبل بعمل آمده و در صورت لزوم نسبت به احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها جهت رعایت استاندارد های پذیرفته شده حسابداری و تعدیل حساب ها اقدام نماید. همچنین در ارتباط با مبلغ ده میلیارد ریال طلب از اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی (یادداشت توضیحی ۱ـ۷ پیوست صورتهای مالی) با عنایت به اهمیت موضوع، اعضای مجمع مقرر نمودند با توجه به سوابق مکاتبات و درخواست اولیه اداره کل مذکور مبنی بر پرداخت مبلغ فوق الذکر به عنوان وجه امانی (قرض الحسنه) در سال ۱۳۸۷ و تعهد اداره کل مذکور مبنی بر عودت وجه در سال بعد، هیأت مدیره سازمان اقدامات و مکاتبات لازم را با اداره کل استان و وزارت اطلاعات انجام و ضمن ارسال سوابق مکاتبات نسبت به عودت وجه پرداختی به صورت یکجا و یا در اقساط اقدام لازم را بعمل آورد. ضمناً مقرر شد نتایج اقدامات حداکثر تا تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۴ به دبیرخانه شورا ارائه گردد.

۲ـ در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل: موضوع در بازدید حضوری اعضای مجمع مورد بررسی قرار گرفت، با توجه به وجود نرم افزارهای مختلف در سازمان، مجمع عمومی مقرر نمود حسابرس مستقل محترم نسبت به اصلاح بند ۵ گزارش اقدام نماید. همچنین سازمان منطقه دستورالعمل محاسبه بهای تمام شده اراضی فروش رفته و خدمات ارائه شده، ابلاغی توسط دبیرخانه شورای عالی (طی نامه شماره ۲۲۳/۲۰/۹۰۲ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۰) را در خصوص زمینهایی که در تملک سازمان می باشد، اجرایی نماید.

۳ ـ در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل: با توجه به تکرار این بند گزارش طی سالهای گذشته، مجمع عمومی ضمن بررسی حضوری موضوع در محل سازمان و برگزاری جلسات کارشناسی مقرر نمود، با عنایت به آنکه تمامی سرمایه های صندوق مذکور به غیر از سرمایه اولیه مربوط به کارکنان سازمان می باشد، لذا پرسنل عضو صندوق در اسرع وقت ضمن بهره گیری از راهنمائی نماینده محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کارگروه شورا، نسبت به تأسیس شرکت تعاونی اقدام و کلیه سرمایه و قدرالسهم متعلق به کارکنان از مؤسسه صندوق رفاه به شرکت تعاونی کارکنان انتقال یافته و در ادامه مبلغ یکصد میلیون ریال سرمایه اولیه صندوق به حساب سازمان عودت داده شده و فعالیت صندوق مذکور نیز با توجه به آنکه فرآیند قانونی لازم جهت تأسیس را طی نکرده، متوقف شود و در صورت نیاز سازمان به صندوق فوق الذکر، براساس ماده (۴۶) مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ـ مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۷۳ـ اقدامات لازم معمول و به استناد ماده (۷) قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نسبت به اخذ مجوز از هیأت محترم وزیران اقدام گردد.

۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد سازمان با پیگیری ها و اقدامات لازم نسبت به اخذ پاسخ تأییدیه های درخواستی حسابرس مستقل اقدام و حداکثر تا تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۴ نتایج اقدامات را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نماید.

۵ ـ در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل: موضوع به استماع اعضای جلسه رسید.

۷ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل: با توجه به اینکه تکالیف از قبل مانده است و هیأت مدیره و سایر عوامل سازمان در حال انجام آن می باشند، مقرر شد هیأت مدیره در اجرای قوانین و مقررات موضوعه اقدام لازم را به عمل آورده و نتایج اقدامات را هر سه ماه یکبار به حسابرس و دبیرخانه شورا ارائه شود.

۸ ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل: موضوع به استماع اعضای جلسه رسید.

۹ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش بازرس قانونی: با توجه به مجوز مجمع عمومی در سال ۱۳۹۲ به سازمان منطقه مبنی بر افزایش نیروی انسانی سازمان از محل ردیف حقوق و دستمزد به تعداد (۲۸۵) نفر، مقرر شد هیأت مدیره سازمان نسبت به ساماندهی نیروی انسانی اقدام و با ابلاغ تشکیلات تفصیلی توسط معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس دبیرخانه شورای عالی در اجرای بند (۳ـ۳) تصویب نامه بودجه سال ۱۳۹۴ اقدامات لازم را به منظور رعایت مفاد بودجه مصوب و تکالیف مجمع عمومی بعمل آورد.

۱۰ـ در خصوص بند ۱۳ گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده سازمان در مورد اخذ اسناد مالکیت برای بخشی از اراضی در سال ۱۳۹۳ و دریافت برگ اقرار در مورد زمینهای قولنامه ای فاقد سند، مقرر شد اسناد و مدارک مثبته در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرار گیرد.

۱۱ـ در خصوص بندهای ۱۴ و ۱۵ گزارش بازرس قانونی: موضوع به استماع اعضای جلسه رسید.

۱۲ ـ در خصوص بند ۱۶ گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده در خصوص اقدامات انجام شده در اجرای قانون مبارزه با پولشوئی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی مرتبط، به استماع کارگروه رسید و مقرر شد سازمان اقدامات لازم به منظور برقراری دوره های آموزشی در اجرای دستورالعمل مربوط را بعمل آورد.

۱۳ ـ کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳، مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره و مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص مدیرعامل به عنوان پاداش کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.

۱۴ـ کارگروه تخصصی به دبیرخانه شورا مأموریت داد تا با توجه به ماده (۲۰) اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در خصوص انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اقدام نماید.

۱۵ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF