منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی وعملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۶۱۱۰۸/ت۵۲۵۹۶هـ                              ۸/۱۲/۱۳۹۴
تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی وعملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹/۱۰/۹۴۲ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت  های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به شرح صورتجلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می  شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب و حق  الزحمه
حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می  شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی

 مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

درخصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴

پیرو دعوتنامه شماره ۱۳۱۴/۲۰/۹۴۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۴ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخـصصی شورای عـالی منـاطق آزاد تجاری ـ صنـعتی و ویـژه اقتصـادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورای عالی و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد دستورالعمل محاسبه بهای تمام شده اراضی فروش رفته و خدمات ارائه شده، ابلاغی توسط دبیرخانه شورای عالی (طی نامه شماره ۲۲۳/۲۰/۹۰۲ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۰) در خصوص زمینهایی که در تملک سازمان می باشد اجرایی شود . همچنین سازمان در خصوص طبقه بندی فعالیت های جاری و سرمایه ای اقدامات لازم را بر مبنای بودجه مصوب شورای عالی بعمل آورده و گزارش اقدامات را تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به دبیرخانه و حسابرس و بازرس قانونی ارائه نمایند.

۲ـ در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۳ـ در خصوص بند (۶) گزارش ـ (تاکید بر مطلب خاص): موضوع به استماع کارگروه رسید و مبالغ منظور شده در حسابها بشرح مندرج در بند گزارش، تنفیذ می گردد.

۴ـ در خصوص بند (۷) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد سازمان اقدامات لازم را بر مبنای بودجه مصوب بعمل آورد.

۵ ـ در خصوص بند (۸) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد مجدداً تاپ چارت سازمان منطقه آزاد ماکو ابلاغی از سوی دبیر محترم شورای عالی در اختیار حسابرس و بازرس قانونی قرار گیرد.

همچنین با توجه به توضیحات ارائه شده توسط مدیریت امور مجامع و حسابرسی دبیرخانه شورا مبنی بر نظر شورای عالی در جلسات قبلی در خصوص هماهنگی سازمان منطقه با دبیرخانه در جذب نیرو بدلیل جدید التاسیس بودن و بررسی دبیرخانه در این خصوص مقرر شد تعداد نیروی انسانی سازمان منطقه به تعداد ۱۲۵ نفر در بودجه سازمان لحاظ گردد.

۶ ـ در خصوص بند (۹) گزارش بازرس قانونی:

بندهای ۱ ـ۹ و ۲ ـ ۹: موضوع به استماع اعضای جلسه رسید.

بند ۳ ـ ۹ : با توجه به ایراد بند مربوط و اشکال در نگارش مقرر شد بازرس محترم سازمان نسبت به اصلاح این بند از گزارش اقدام نماید.

۷ـ در خصوص بند (۱۰) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد سازمان منطقه در خصوص جذب به موقع بودجه عمرانی بر اساس برنامه مصوب اقدامات لازم را بعمل آورد.

۸ ـ در خصوص بندهای (۱۱و ۱۲) گزارش بازرس قانونی: بندهای گزارش به استماع مجمع رسید.

۹ـ در خصوص بند (۱۳) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب و اقدامات لازم در جهت ثبت اطلاعات مشتریان و فروشندگان در قرارداد ها و برگهای محاسبه عوارض ورود کالا در اجرای دستورالعمل قانون مبارزه با پولشوئی، اقدامات لازم به منظور برقراری دوره های آموزشی در اجرای دستورالعمل مزبور را بعمل آورد.

۱۰ـ با توجه به بند (۵) گزارش حسابرس مستقل: کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳، مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره و مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص مدیرعامل به عنوان پاداش کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.

۱۱ـ کارگروه تخصصی به دبیرخانه شورا مأموریت داد تا با توجه به ماده (۲۰) اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در خصوص انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اقدام نماید.

۱۲ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ذکر صلوات حُضار به پایان رسید.

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF