منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص اجازه اجرای برنامه های آموزشی مهارتی کوتاه مدت مالکیت فکری توسط وزارت دادگستری
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
۹/۱۲/۱۳۹۴                        هـ۵۲۴۷۹ت/۱۶۱۷۵۶شماره


تصویبنامه در خصوص اجازه اجرای برنامه های آموزشی مهارتی کوتاه مدت مالکیت فکری توسط وزارت دادگستری

وزارت دادگستری
هیأت وزیران در جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۵۴۶/۰۱/۹۴ مورخ ۵/۷/۱۳۹۴ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی
و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
وزارت دادگستری مجاز است بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود با همکاری سازمان
جهانی مالکیت فکری٬ برنامههای آموزشی مهارتی کوتاه مدت مالکیت فکری را برای کارشناسان دستگاه های اجرایی٬ کاربران و ذی­
نفعان٬ در دبیرخانه شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی مالکیت فکری اجرا نماید.
                                      معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF