منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح تصویبنامه شماره ۵۳۷۹/ت۵۱۷۰۰هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ موضوع ویرایش دوّم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
۲۱/۱۱/۱۳۹۴                                         ۱۵۳۴۳۰/۵۱۷۰۰شماره

اصلاح تصویب نامه شماره ۵۳۷۹/ت۵۱۷۰۰هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴

موضوع ویرایش دوّم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
نظر به اینکه در پیوست تصویبنامه شماره ۵۳۷۹/ت۵۱۷۰۰هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ موضوع ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات
سلامت٬ صفحات (۷۴ الی ۷۹) به شرح پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است٬ درج نگردیده است مراتب برای اصلاح
اعلام میشود.
دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی                                               
                            

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF