منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح ردیف (۴) جدول بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۲۷۳۹/ت۵۰۶۵۵هـ مورخ ۶/۲/۱۳۹۴
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

۲۵/۱۱/۱۳۹۴                                          هـ۵۲۸۶۳ت/۱۵۵۰۵۷شماره

اصلاح ردیف (۴) جدول بند (۱) تصویبنامه شماره ۱۲۷۳۹/ت۵۰۶۵۵هـ مورخ ۶/۲/۱۳۹۴

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۰۸۴۲۸ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در ردیف (۴) جدول بند (۱) تصویبنامه شماره ۱۲۷۳۹/ت۵۰۶۵۵هـ مورخ ٬۶/۲/۱۳۹۴ عبارت «شرکتهای پالایش گاز کشور» به عبارت
«شرکتهای دولتی پالایش گاز کشور» تغییر مییابد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری                                                                                
منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF