منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
آیین نامه اجرایی ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۵۳۴۴۰/ت۵۲۳۷۵هـ                             ۲۱/۱۱/۱۳۹۴

وزارت نیرو ـ وزارت نفت

هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو و به استناد ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آیین­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف ـ نیروگاه غیردولتی: نیروگاه ­ های غیردولتی تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک از جمله زیست توده، بادی، خورشیدی، تولید برق از بازیافت حرارت در فرایندهای صنعتی، زمین گرمایی، آبی کوچک تا ظرفیت (۱۰) مگاوات، دریایی و سایر انواع فناوری ­ ها در مقیاس ­ های مختلف که متصل به شبکه انتقال و توزیع برق وابسته و تابعه وزارت نیرو می ­ باشند .

ب ـ نرخ پایه: نرخ خرید تضمینی بلندمدت برق به ازای هر کیلووات ساعت در زمان انعقاد قراردادهای خرید تضمینی از نیروگاه غیر دولتی .

پ ـ متوسط قیمت تبدیل انرژی: کل ارزش معاملاتی نیروگاه ­ های حرارتی در بازار عمده فروشی منهای کل هزینه سوخت نیروگاه ­ های مذکور تقسیم بر کل انرژی تحویلی آنها به بازار عمده فروشی در طول سال قبل شمسی که توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام می ­ شود .

ت ـ صرفه­جویی حاصل از کاهش انتشار آلاینده­ها و مصرف آب: میزان کاهش هزینه ­ های زیست محیطی و اجتماعی که به دلیل استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک و کاهش انتشار آلاینده ­ های محلی و جهانی و کاهش مصرف آب به دست می ­ آید و رقم آن توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ­ ریزی کشور تعیین می ­ شود .

ث ـ نرخ خدمات انتقال: کل ارزش معاملاتی بابت انتقال به شرکت ­ های برق منطقه ­ ای تقسیم بر کل انرژی تحویل شده به شبکه توزیع در طول سال قبل شمسی که توسط
شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام می ­ شود .

ج ـ متوسط بازده نیروگاه­های حرارتی: ارزش حرارتی انرژی الکتریکی تحویلی
نیروگاه ­ های حرارتی به شبکه تعیین شده توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران تقسیم بر ارزش حرارتی سوخت مصرفی آنها تعیین شده توسط وزارت نفت در طول سال قبل شمسی که توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران با همکاری سازمان مدیریت و برنامه  ریزی کشور اعلام می ­ شود .

چ ـ سازمان: سازمان انرژی ­ های نو ایران .

ماده۲ـ وزارت نیرو موظف است نرخ ­ های خرید تضمینی برق از انواع نیروگاه غیردولتی را به گونه ­ ای اعلام نماید که متوسط وزنی آنها با نرخ پایه برابر گردد .

تبصره۱ـ نرخ پایه برابر مجموع متوسط قیمت تبدیل انرژی به علاوه صرفه جویی حاصل از کاهش انتشار آلاینده ­ ها به علاوه ارزش سوخت صرفه ­ جویی شده می ­ باشد .

 تبصره۲ـ ارزش سوخت صرفه ­ جویی شده به ازای هر کیلووات ساعت براساس رابطه زیر محاسبه می ­ گردد :

ارزش حرارتی یک کیلووات ساعت برق

متوسط بازده نیروگاههای حرارتی* ارزش حرارتی یک مترمکعب گازطبیعی
قیمت سوخت صرفه جویی شده *                                                              = ارزش سوخت صرفه جویی شده به ازای هر کیلووات ساعت برق 

در رابطه مذکور، قیمت سوخت صرفه ­ جویی شده برابر با متوسط وزنی قیمت فوب ( FOB ) خلیج فارس سوخت مایع مصرفی نیروگاه ­ های حرارتی کشور در طول سال قبل شمسی خواهد بود .

تبصره۳ـ چنانچه نیروگاه غیردولتی برق تولیدی خود را در سطح شبکه توزیع عرضه نماید، نرخ خدمات انتقال به نرخ خرید تضمینی برق آن نیروگاه اضافه می ­ شود .

تبصره۴ـ تأمین هزینه اتصال به شبکه برای مولدین با ظرفیت توان تولید تا سقف ظرفیت انشعاب مشترک، برعهده سازمان می ­ باشد .

ماده۳ـ نرخ پایه قرارداد خرید برق از نیروگاه غیردولتی در زمان پرداخت براساس ضریب زیر تعدیل و در پرداخت صورتحساب ­ های ماهانه مورد عمل قرار می ­ گیرد :

شاخص قیمت خرده فروشی

 در ابتدای سال پرداخت

شاخص قیمت خرده فروشی

 در ابتدای سال ابتدای بهره برداری

متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو)

در دوره یکساله قبل از زمان پرداخت

متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو)

در دوره یکساله قبل از شروع بهره برداری
α-۱                                        α

                                         *                                    = ضریب تعدیل

در ضریب یادشد، ( α ) عددی بین پانزده صدم و سه دهم به انتخاب سرمایه ­ گذار
خواهد بود .

ماده۴ـ مدت قرارداد خرید تضمینی برق با تشخیص وزارت نیرو و حداقل برابر طول عمر مفید هر نوع نیروگاه غیردولتی تعیین می ­ شود .

ماده۵ ـ به منظور ایجاد انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در بخش تولید برق از پسماند، مبلغ نهایی قابل پرداخت خرید برق تجدیدپذیر از نیروگاه ­ های غیردولتی موضوع این آیین ­ نامه، در ضریب افزاینده ­ ای که توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت نیرو و عضویت وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط ­ زیست و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تعیین می ­ گردد، ضرب می ­ شود .

تبصره۱ـ محاسبه ضریب افزاینده موضوع این ماده صرفاً شامل آن دسته از نیروگاه ­ های غیردولتی می ­ شود که طرح توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی آنها
پیش از احداث به تأیید کارگروه فوق ­ الذکر برسد . 

تبصره۲ـ تحویل پسماند موردنیاز نیروگاه ­ های غیردولتی مذکور به صورت رایگان توسط شهرداری انجام می ­ شود . سایر ضوابط اجرایی این ماده نیز توسط کارگروه مذکور ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد .

ماده۶ ـ به منظور تشویق توسعه دانش فنی بومی و حمایت از ساخت داخل،
نرخ پایه می ­ تواند برای نیروگاه ­ های غیردولتی برخوردار از دانش فنی، طراحی و ساخت داخل حداکثر تا سی درصد متناسباً افزایش یابد .

تبصره ـ دستورالعمل نحوه تعیین میزان افزایش نرخ پایه موضوع این ماده شامل فهرست راهنما برای تعیین سهم وزنی دانش فنی، طراحی و ساخت داخل به تفکیک اجزا و تجهیزات اصلی نیروگاه ­ غیردولتی توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می ­ شود .

ماده۷ـ منابع مالی موردنیاز برای خرید برق از تولیدکنندگان موضوع این آیین ­ نامه از منابع پیش ­ بینی شده در تبصره (۳) ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی تأمین می ­ شود .

تبصره ـ استفاده از منابع بلاعوض دولتی ناشی از صرفه ­ جویی سوخت مصرفی موضوع این آیین ­ نامه منوط به عدم استفاده احداث کننده نیروگاه غیردولتی از سایر منابع مشابه از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت ­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای احداث نیروگاه می ­ باشد .

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF