منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
                                               ۲۴/۱۱/۱۳۹۴                                     ۱۵۳۷۸۵/۵۱۶۵۸شماره

اصلاح ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نظر به اینکه در ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی موضوع تصویب نامه
شماره ۱۱۹۵۱۶/ت۵۱۶۵۸هـ مورخ ٬۱۰/۹/۱۳۹۴ عبارت «بیمه ای مشتمل بر بیمه های درمانی و اجتماعی» به صورت عبارت «بیمههای
درمانی» تحریر شده است٬ مراتب برای اصلاح اعلام میشود.                                            دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی
منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF