منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون لزوم تهیه طرح ویژه برای چاف و چمخاله
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
                                                            ۴/۱۱/۱۳۹۴                             ۳۰۰/۶۰۶۷۴شماره
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون لزوم تهیه طرح ویژه
برای چاف و چمخاله
استاندار محترم و رئیس شورای برنامهریزی و توسعه استان گیلان
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۴ پیرو استماع گزارش پیرامون شهرچاف و چمخاله٬ مقرر نمود:
نظر به ضرورت حفظ اراضی مرغوب٬ طرح ویژهای به منظور ساماندهی و کنترل توسعه بیرویه و غیر قانونی در چاف و چمخاله تهیه
شود. شرح خدمات این طرح ظرف مدت دو هفته توسط دفتر طرحهای کالبدی تهیه و جهت بررسی به کمیته فنی شورای عالی ارجاع
شود.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس اعلام میشود.
                                              معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی
منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF