منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
                                   ۱۸/۱۱/۱۳۹۴                                         هـ۵۲۱۳۴ت/۱۵۰۸۶۰ شماره


اصلاح ماده (۴) آییننامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده (۴) آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۲۴۳/
ت۵۲۱۳۴ هـ مورخ۵/۱۳۹۴/ ۶ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۴ـ بانک های عامل موظفند پس از تأیید کارگروه مربوط٬ نسبت به امهال تسهیلات سررسید شده سال ۱۳۹۴ ذی نفعان مشمول
این آیین نامه به مدت حداکثر تا سه سال اقدام نمایند و آمار هزینههای امهال مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت
انعکاس به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام نمایند.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF