منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح تصویب نامه شماره ۸۶۵۵۲/ت۵۱۲۰۶هـ مورخ ۴/۷/۱۳۹۴
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
۱۳/۱۰/۱۳۹۴                                                                                          هـ۵۲۴۲۵ت/۱۳۳۳۲۱شماره

اصلاح تصویب نامه شماره ۸۶۵۵۲/ت۵۱۲۰۶هـ مورخ ۴/۷/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه ۹/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۵۳۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۴ /۲۱/۶ وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی و به
استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
متن زیر به عنوان بند (۲) به تصویب نامه شماره ۸۶۵۵۲/ت۵۱۲۰۶هـ مورخ ۴/۷/۱۳۹۴ اضافه و بند (۲) قبلی به عنوان بند (۳) تلقی
میگردد:
۲ـ ورود و ترخیص آمبولانس کممصرف و قطعات مورد نیاز برای حمل و نقل بیماران در مناطق روستایی با پیشنهاد وزارت بهداشت٬
درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت صنعت٬ معدن و تجارت با سود بازرگانی صفر درصد و رعایت سایر مقررات مربوط مجاز است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF