منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح جداول شماره های (۱)، (۲) و (۴) پیوست آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21


شماره۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰هـ                                  ۱۶/۱۰/۱۳۹۴

اصلاح جداول شماره‌های (۱)، (۲) و (۴) پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت)

وزارت امور خارجه

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۳۰) قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه ـ مصوب ۱۳۵۲ـ ، ماده (۷) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ـ و تبصره (۵) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب کرد:

جداول شماره‌های (۱)، (۲) و (۴) پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت)، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۱ و اصلاحات بعدی آن، در خصوص کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، جهت اجرا از اول سال ۱۳۹۴ اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری                                                                           
 
منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF