منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان (۳۲) تختخوابی باشت
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
تصویب نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان (۳۲) تختخوابی باشت

۶/۱۰/۱۳۹۴ هـ۵۲۷۴۶ت/۱۳۰۱۲۴شماره

تصویب نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان (۳۲) تختخوابی باشت
وزارت راه و شهرسازی
وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۲/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد ماده
(۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ تصویب کرد:
دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان (۳۲) تختخوابی باشت از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
کهگیلویه و بویراحمد به شماره طبقهبندی (۱۲۴۰۱۰) به سازمان مجری ساختمانها٬ تأسیسات دولتی و عمومی به شماره
طبقه بندی (۲۸۵۰۰۰) تغییر مییابد.
                          معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF