منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص تعیین وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور آلمان
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
تصویب نامه در خصوص تعیین وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور آلمان

۶/۱۰/۱۳۹۴ هـ۵۲۷۳۱ت/۱۳۰۱۱۲شماره
تصویبنامه در خصوص تعیین وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی
جمهوری اسلامی ایران با کشور آلمان
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امور خارجه
هیأت وزیران در جلسه ۲/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۳۸۵۳۹۱۲/۱۱۳ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۴ وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و
سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور آلمان تعیین
میشود.
                                معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF