منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص تخفیف عوارض پروانه٬ حمایت های مالی٬ تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
۲۴/۹/۱۳۹۴ هـ۵۲۳۰۷ت/۱۲۵۱۸۳شماره

تصویبنامه در خصوص تخفیف عوارض پروانه٬ حمایتهای مالی٬ تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۹/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۲۶۲۹۸ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده
(۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب۱۳۸۷ـ تصویب کرد:
اعتبارات موضوع ردیف شماره ۸ ـ ۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور با عنوان تخفیف عوارض پروانه٬ حمایتهای مالی٬
تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر به شرح زیر توزیع میشود: معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF