منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
الحاق یک تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
۲۸/۹/۱۳۹۴ ۱۶۴۱۳۲/۹۴شماره

الحاق یک تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
نظر به اینکه به موجب تصویب ریاست محترم قوه قضائیه یک تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و
انتقال آنان مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ اضافه گردیده لذا مراتب به شرح زیر اعلام میگردد. مستدعی است در روزنامه رسمی درج فرمائید.
تبصره۵ ماده ۲ نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۴:
دارندگان پایههای قضایی٬ وکلای رسمی دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگاههای دولتی مادام که به مشاغل مذکور
اشتغال دارند٬ نمیتوانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ احمد تویسرکانی

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF