منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۲۰۹۹۷/ت۴۸۶۰۸هـ                                ۱۵/۹/۱۳۹۴

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت نیرو ـ سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۲۴/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان را به شرح زیر تصویب کرد:
ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان

ماده۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و در موارد مرتبط وزارت جهاد کشاورزی مجازند مطابق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای استقرار واحدهای صنایع پیشرفته در سرفصل های زیر، براساس رده بندی به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، در کلیه شهرها اقدام نمایند:

۱ـ فناوری زیستی (غذایی، کشاورزی دامی و گیاهی، صنعتی محیط زیست، زیست فناوری مولکولی)

۲ـ فناوری نانو (محصولات و مواد).

۳ـ اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها).

۴ـ الکترونیک، کنترل و سخت افزارهای رایانه ای.

۵ ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری.

۶ ـ تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی.

۷ـ داروهای پیشرفته.

۸ ـ وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی.

۹ـ هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها، موشک ها).

۱۰ـ انرژی های نو (تجدیدپذیر).

۱۱ـ محصولات پیشرفته در حوزه های علوم شناختی، گیاهان دارویی و کشاورزی، نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، آب، خاک و هوا، معدن، فناوری های دریایی، ساختمان و راهسازی.

تبصره ـ رده بندی به شرح جدول پیوست به عنوان مفاد بند (۱۲) ماده (۲) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت۳۹۱۲۷هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ تعیین می شود.

ماده۲ـ علاوه بر مکان های مجاز نام برده شده در ماده (۳) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت۳۹۱۲۷هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰، واحدهای صنایع پیشرفته می توانند برمبنای رده بندی، در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شهرک های دانش سلامت موضوع ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شهرکها و نواحی صنعتی قانونی مستقر شوند.

تبصره ـ واحدهای صنایع پیشرفته دارای رده (۱) در محدوده شعاع (۱۲۰) کیلومتری تهران و سایر شهرهای دارای محدودیت استقرار، علاوه بر مکان های مجاز مذکور در ماده (۲) این تصویب نامه، مجازند در کاربری های صنعتی و کارگاهی داخل شهرها و روستاها یا مکان های صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند.

ماده۳ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان که دارای فعالیت تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی بوده و به تولید کالاهای دانش بنیان در حد آزمایشگاهی، سفارشی (قبل از تولید انبوه) می پردازند، مشمول رده بندی نمی شوند و می توانند در کاربری های مجاز واقع

در محدوده کلیه شهرها و از جمله شهرهای دارای محدودیت استقرار و سایر مکان های مجاز مستقر شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای این واحدها اقدام نماید.

ماده۴ـ استقرار و فعالیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان دارای تولید انبوه و در حد تولید صنعتی از کالاهای دانش بنیان، طبق رده بندی تعیین شده برای صنایع پیشرفته و مطابق ضوابط تعیین شده در مواد (۱) و (۲) این تصویب نامه انجام می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای این واحدها اقدام نماید.

ماده۵ ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای صنایع پیشرفته توسط کارگروه موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ تعیین می شود.

ماده۶ ـ تعیین رده بندی برای واحدهای صنایع پیشرفته و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان که موضوع فعالیت آنها در فهرست رده بندی پیوست ذکرنشده و تصمیم گیری در خصوص صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای صنایع پیشرفته که قبل از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه احداث شده و دارای جواز تأسیس بوده و در حال بهره برداری هستند، در کمیته موضوع ماده (۷) تصویب نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت۳۹۱۲۷هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ با حضور نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و حسب نیاز سایر دستگاه ها انجام می شود.

ماده۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در خصوص تأمین منابع آب برای صنایع، از وزارت نیرو استعلام نموده و سقف مصرف آب اعلام شده از سوی وزارت نیرو برای هر منطقه را جهت صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای صنایع پیشرفته ای که در فرآیند تولید نیازمند آب هستند، رعایت نماید.

ماده۸ ـ استفاده از اراضی زراعی و باغی در خارج از محدوده شهرها و شهرک منوط به اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ـ مصوب۱۳۷۴ـ و اصلاحیه بعدی آن می باشد.

ماده۹ـ این تصویب نامه جایگزین پیوست تصویب نامه شماره ۱۹۳۵۵۹/ت۴۱۹۲۸هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸، بند (۸) تصمیم نامه شماره ۹۹۷۵۷/۴۳۰۸۴ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۸، پیوست تصمیم نامه شماره ۴۲۲۴/۴۴۰۰۸ مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۹ و تصویب نامه شماره ۱۲۴۹۴۶/ت۴۸۶۰۸هـ مورخ ۹/۷/۱۳۹۲ می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

پیوست ضوابط و معیارهای

 استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیتهای دانش بنیان

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF