منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
مصوبه اصلاح بند۳ ماده۲ طرح اهدای جایزه ادبی جلال آل احمد
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
مصوبه اصلاح بند۳ ماده۲ طرح اهدای جایزه ادبی جلال آل احمد

۱۵/۹/۱۳۹۴ دش/۱۴۴۴۳/۹۴شماره
مصوبه اصلاح بند۳ ماده۲ طرح اهدای جایزه ادبی جلال آل احمد
(مصوب جلسه ۷۷۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مصوبه «اصلاح بند۳ ماده۲ طرح اهدای جایزه ادبی جلال آل احمد» که در جلسه ۷۷۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی
و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۴ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بهتصویب رسیده است٬ بهشرح ذیل برای اجراء ابلاغ میشود:
«ـ عبارت «و تاریخ نویسی» از انتهای بند۳ ماده٬۲ حذف میشود».

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی                                                         
منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF