منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویبنامه درخصوص اجرای اقدامات مربوط به حمل و نقل طی زمانبندی تعیین شده توسط دستگاه های مقرر
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
تصویبنامه درخصوص اجرای اقدامات مربوط به حمل و نقل طی زمانبندی تعیین شده توسط دستگاه های مقرر


شماره    ۱۱۹۵۱۲/۵۱۰۲۴                                                            1394/9/10     
وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نفت ـ وزارت آموزش و پرورش
وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران ـ سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان هدفمندسازی یارانهها
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
هیأتوزیران در جلسه ۱۳/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰۷۲ مورخ ۸/۴/۱۳۹۳ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد:
کلیه دستگاههای مقرر در جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است٬ موظف به اجرای اقدامات مربوط به حمل و نقل
طی زمانبندی تعیین شده در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط هستند.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
«حمل و نقل و ترافیک (آمد و شد)»
تصادفات شهری و ایمنی
منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF