منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
الحاق بند (۶) به تصویبنامه شماره ۱۷۶۲۰/ت۵۱۷۷۵هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۴
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
 ۱۰/۹/۱۳۹۴                  هـ۵۲۲۷۰ت/۱۱۹۵۶۹شماره 


الحاق بند (۶) به تصویبنامه شماره ۱۷۶۲۰/ت۵۱۷۷۵هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۴


وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور


هیأت وزیران در جلسه ۲۴/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی و بهداشت٬ درمان و آموزش
پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد
:
متن زیر به عنوان بند(۶) به تصویبنامه شماره ۱۷۶۲۰/ت۵۱۷۷۵هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ الحاق میشود:
۶ ـ این تصویب نامه شامل بیمارستان ها و مراکز تشخیصی و درمانی وابسته به مؤسسات خیریه نیز میباشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF