منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
الحاق ماده (۷) به آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

شماره۱۱۹۵۱۶/ت۵۱۶۵۸هـ                                 ۱۰/۹/۱۳۹۴

الحاق ماده (۷) به آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۶)

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱/۹/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۲۸۱۸۵ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان ماده (۷) به آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۵۶۵/ت۳۹۲۳۳ ک مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۷ اضافه می شود:

ماده۷ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است براساس داده های موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این آیین نامه نسبت به ایجاد و راه اندازی سامانه واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی (بیمه ای، حمایتی و امدادی) اقدام و با بهره گیری از داده ها و اطلاعات سایر پایگاه های ملی، زمینه استفاده از سامانه مزبور جهت رفع همپوشانی ها، شناسایی گروه ها و اقشار نیازمند، مددجو و توان خواه، نیازسنجی و آزمون وسع و تشخیص افراد قابل توانمندسازی و غیرقابل توانمند سازی را فراهم نموده و ترتیباتی اتخاذ نماید که تا پایان سال ۱۳۹۶ کلیه خدمات و پوشش های امدادی، حمایتی و بیمه های درمانی به آحاد جامعه مبتنی بر سامانه واحد و یکپارچه رفاه و تأمین اجتماعی صورت پذیرد.

تبصره۱ ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و تمامی سازمان ها، صندوق ها و مؤسساتی که در قلمرو امدادی، حمایتی و بیمه های اجتماعی و درمانی کشور فعالیت نموده و به نحوی از انحاء و به هر میزان از منابع عمومی استفاده نموده و یا مجوز فعالیت از دستگاه های اجرایی دریافت می دارند، مکلفند داد ه ها و اطلاعات مورد نیاز سامانه موضوع این ماده را به طور رایگان از طریق تبادل الکترونیک اطلاعات در مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات در دسترس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

تبصره۲ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار لازم برای ایجاد، تکمیل و نگهداری سامانه واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی (بیمه ای، حمایتی و امدادی) را در لوایح بودجه سنواتی منظور خواهد نمود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF