منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۷۶۱۳/ت۵۱۷۷۵هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۴
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

شماره۱۱۹۵۶۱/ت۵۲۲۷۰/هـ                                ۱۰/۹/۱۳۹۴

اصلاح تصویب نامه شماره ۱۷۶۱۳/ت۵۱۷۷۵هـ

مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۴

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲۴/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

تصویب نامه شماره ۱۷۶۱۳/ت۵۱۷۷۵هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح می گردد:

۱ـ تبصره جزء (الف) بند (۱) به شرح ذیل اصلاح می شود:

تبصره ـ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان و کارشناسان پروانه دار در بیمارستان ها و مراکز تشخیصی درمانی وابسته به سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است و سایر مؤسسات مشابه به تشخیص مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر معادل دو سوم تعرفه ویزیت بخش خصوصی تعیین می گردد و سازمان های بیمه گر پایه صرفاً مجاز به خرید خدمات مطابق تعرفه بخش دولتی می باشند.

۲ـ متن زیر به عنوان ردیف (۴) به جزء (ج) بند (۱) اضافه می شود:

۴ـ میزان ریالی ضرایب کای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای کلیه مؤسسات و نهادهای مذکور در تبصره جزء (الف) بند (۱) حداکثر تا سقف ارقام ذیل تعیین می شود:

الف ـ خدماتی که در کتاب ارزش نسبی با علامت (#) مشخص شده اند به استثنای خدمات کدهای (۷) و (۸) معادل یکصد و چهل هزار (۱۴۰،۰۰۰) ریال.

ب ـ خدماتی که در کتاب ارزش نسبی با علامت (#) مشخص شده اند برای خدمات کدهای (۷) و (۸) معادل یکصد و بیست هزار (۱۲۰،۰۰۰) ریال.

ج ـ خدماتی که در کتاب ارزش نسبی بدون علامت (#) مشخص شده اند معادل یکصد و نود هزار (۱۹۰،۰۰۰) ریال.

تبصره۱ ـ سازمان های بیمه گر پایه (از جمله سازمان تأمین اجتماعی) صرفاً مجاز به خرید خدمات مطابق تعرفه بخش دولتی می باشند.

تبصره۲ ـ در این مراکز نرخ ویزیت سرپایی کلیه گروه های پزشکی و کارشناسان و کارشناسان ارشد پروانه معادل دو سوم ویزیت بخش خصوصی تعیین می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF