منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه درخصوص اصلاح تبصره های (۱) و (۳) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

شماره۱۰۹۴۹۵/ت۵۱۵۱۹هـ                                ۲۱/۸/۱۳۹۴

تصویب نامه درخصوص اصلاح تبصره های (۱) و (۳) ماده (۱۴)

آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۵۰۶۳۶/۱ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ـ تصویب کرد:

تبصره های (۱) و (۳) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره۱ـ در مواردی که پیشنهادی نرسیده و یا پیشنهادهای واصله به نظر کمیسیون مزایده یا متولی قانونی مخالف مصالح وقف تشخیص داده شود، مزایده یکبار دیگر تجدید می شود و در صورت تکرار وضعیت اولیه، تکلیف موضوع در موقوفات غیرمتصرفی با متولی قانونی موقوفه و در موقوفات متصرفی به وسیله اکثریت اعضای کمیسیون مذکور تعیین خواهد شد. در این مورد، نظر مخالفین در صورتجلسه درج می گردد.

تبصره۳ـ در صورت تساوی پیشنهادهای واصله، برنده مزایده در موقوفات غیرمتصرفی با نظر متولی موقوفه و در موقوفات متصرفی با نظر اکثریت اعضای کمیسیون تعیین خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF