منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه درخصوص اضافه شدن معاون ذی ربط وزیر کشور به ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

شماره هـ۵۱۸۳۵ت/۱۰۹۴۹۶                          ۲۱/۸/۱۳۹۴ 


تصویبنامه درخصوص اضافه شدن معاون ذیربط وزیر کشور
به ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیأتوزیران در جلسه ۱۷/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۳۶۹۱۶/۶۰ مورخ ۳/۲/۱۳۹۴ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
معاون ذیربط وزیر کشور به ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی٬ موضوع ماده (۲) آییننامه اجرایی ماده (۳۲)
قانون تجارت الکترونیکی٬ موضوع تصویبنامه شماره ۹۸۹۸۶/ت۳۱۸۱۹هـ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۶ اضافه میشود.


                                   معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF