منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه درخصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح توسعه مجلس شورای اسلامی
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

شماره هـ۵۲۵۸۷ت/۱۰۹۵۰۲                           1394/8/21

تصویبنامه درخصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح توسعه مجلس شورای اسلامی
وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده
(۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب کرد:
دستگاه اجرایی طرح توسعه مجلس شورای اسلامی به شماره طبقه بندی (۱۰۱۰۸۰۰۹) از مجلس شورای اسلامی به شماره
طبقه بندی (۱۰۱۵۰۰) به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی به شماره طبقه بندی (۲۸۵۰۰۰) تغییر مییابد.

                                  معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF