منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
الحاق ماده (۸) به آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی و اصلاح شماره مواد (۸) و (۹)
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

شماره۱۰۹۴۹۴/ت۵۱۷۳۶هـ                               ۲۱/۸/۱۳۹۴

الحاق ماده (۸) به آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی و اصلاح شماره مواد (۸) و (۹)

وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۸۳۱۲/۹۳ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی استان ها و به استناد ماده (۷۵) اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تصویب کرد:

متن زیر به عنوان ماده (۸) به آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۴ الحاق و شماره مواد (۸) و (۹) به ترتیب به شماره های (۹) و (۱۰) اصلاح می شود:

ماده۸ ـ شوراها می توانند معادل ارقام مذکور در ردیف های (۱)، (۳) و (۴) جدول موضوع ماده (۶) به هریک از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت سالیانه یکبار و در سقف یک ماه پاداش پرداخت نمایند. پرداخت هرگونه وجه دیگری به جز آن چه که در قوانین و مقررات پیش بینی شده ممنوع است.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF