منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح ماده ۷ اصلاحیه اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۰۶۹۱۶/ت۵۲۲۵۹هـ                              ۱۷/۸/۱۳۹۴

اصلاح ماده ۷ اصلاحیه اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۳۶۲۲۶/۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد:

ماده (۷) اصلاحی اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت، موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۶۱۲/ت۴۴۷۴۳هـ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می شود:

۷ـ سرمایه شرکت مبلغ پنج هزاروششصدوهجده میلیارد وهفتادویک میلیون وششصدوپنجاه وچهارهزار و هشتصدوپنجاه وپنج (۵.۶۱۸.۰۷۱.۶۵۴.۸۵۵) ریال می باشد که به پنجاه وشش میلیون ویکصدوهشتادهزار وهفتصدوشانزده (۵۶.۱۸۰.۷۱۶) سهم یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ریالی و پنجاه وچهارهزار وهشتصد وپنجاه وپنج (۵۴.۸۵۵) ریال پاره سهم بانام تقسیم می گردد و صددرصد سهام متعلق به دولت است. این افزایش سرمایه از محل سود انباشته پایان سال ۱۳۹۲، دارایی های انتقالی از شرکت مخابرات ایران و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تأمین گردیده است.

این متن به موجب نامه شماره ۴۲۷۷/۱۰۲/۹۴ مورخ ۶/۸/۱۳۹۴ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF