منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح جزء (۱۶) بند (ج) ماده (۱) آیین نامه ایجاد٬ اصلاح٬ تکمیل٬ درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره هـ۵۲۵۱۴ت/۱۰۷۸۷۴                           1394/8/18


اصلاح جزء (۱۶) بند (ج) ماده (۱) آییننامه ایجاد٬ اصلاح٬ تکمیل٬ درجهبندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها


وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی
سازمان میراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران


هیأت وزیران در جلسه ۳/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۴۵۳۸/۹۴۲۱۰۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۴ سازمان میراث فرهنگی٬ صنایع دستی و
گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
در جزء (۱۶) بند (ج) ماده (۱) آییننامه ایجاد٬ اصلاح٬ تکمیل٬ درجهبندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها موضوع
تصویبنامه شماره ۷۵۷۹۱/ت۵۱۰۰۱هـ مورخ ٬۱۱/۶/۱۳۹۴ واژه «مسافرتی» به واژه «سیاحتی» اصلاح میشود.

                                  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF