منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

شماره هـ۵۲۰۶۶ت/۱۰۳۵۵۴                    1394/8/10

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی
هیأت وزیران در جلسه ۶/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۲۰۰۴۳/۹۴ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی
و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۲۴۷/ت۵۱۸۰۲هـ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴
به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ـ در بند (ج) ماده (۱) واژه «پیمانکاران» به واژه «طلبکاران» اصلاح میشود.
۲ـ در انتهای بند (د) ماده (۱) عبارت «و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان غیردولتی آب و برق» اضافه میشود.
                                  


                                           معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF