منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح جزء (د) بند (۲) برنامه جامع بهره وری کشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
اصلاح جزء (د) بند (۲) برنامه جامع بهره وری کشور

شماره هـ۵۲۵۰۱ت/۱۰۳۵۷۵                                         1394/8/10


اصلاح جزء (د) بند (۲) برنامه جامع بهره وری کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سازمان ملی بهره وری ایران
هیأت وزیران در جلسه ۳/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۹۱۴۱۷/۲۳۹۶۹ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
عبارت «این تعریف مانع اعمال قانون کار و سایر قوانین مربوط به تعیین حداقل سن جهت بکارگماری نمی باشد.» به انتهای جزء (د) بند
(۲) برنامه جامع بهره وری کشور موضوع پیوست تصویب نامه شماره ۷۵۵۹۹/ت۵۰۹۸۵هـ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ اضافه میشود.


    
                               معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF