منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

شماره۹۵۵۹۳/ت۵۲۴۶۶هـ                               ۲۲/۷/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادی ودارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۵/۷/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۶۰۳۴ مورخ ۵/۷/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

ماده۱ـ در این آیین نامه منظور از دستورالعمل، دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی موضوع مصوبه شماره ۱۴۲۶۰۰ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۴ شورای اقتصاد است و سایر اصطلاحات این آیین نامه در همان تعاریف ذکرشده در دستورالعمل به کار می روند.

ماده۲ـ دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ آیین نامه، فهرست پروژه های قابل واگذاری را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند و سازمان نیز ظرف ده روز فهرست پروژه های یادشده را در پایگاه اطلاع رسانی خود و حسب ضرورت سایر رسانه های ارتباط جمعی اعلام نماید.

تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها نسبت به انتشار فهرست پروژه هایی که منابع آنها از اعتبارات استانی تأمین می شوند، اقدام نمایند.

ماده۳ـ متقاضیان خرید یا سرمایه گذاری در پروژه های اعلام شده، تقاضای خود را به دستگاه اجرایی ذی ربط برای مشارکت ارسال کنند.

ماده۴ـ دستگاه اجرایی موظف است ظرف یک ماه پس از وصول تقاضای سرمایه گذار، نسبت به بررسی و احراز صلاحیت متقاضی و تهیه گزارش توجیهی فنی، مالی و اقتصادی اقدام و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. در مورد پروژه هایی که بیش از یک متقاضی دارند، دستگاه اجرایی حسب شرایط ماده (۴) دستورالعمل، نسبت به انتخاب سرمایه گذار اقدام نماید.

ماده۵ ـ استانداران مکلفند تمامی امکانات خود و دستگاه های اجرایی استان را برای جلب سرمایه گذاران به منظور واگذاری طرح های استانی و ملی استان بکار گیرند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF