منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سرخه
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

شماره۳۰۰/۳۷۰۴۵                                     ۶/۷/۱۳۹۴

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص

طرح جامع شهر سرخه

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان

در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۴، طرح جامع شهر سرخه را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۹۲ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرارداد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود.

۱ـ افزایش افق طرح به سال ۱۴۰۵ و با حفظ جمعیت پیشنهادی ۱۲۷۰۰ نفر.

۲ـ حذف کاربری پارک و فضای سبز در بخش شرقی و همچنین کاربری صنعتی (صنایع مزاحم) شرق شهر (در صورت عدم ایجاد حقوق مکتسبه)، انطباق خط محدوده بر لبة غربی کاربری صنعتی، و همچنین حذف کاربری پارک و فضای سبز پیشنهادی در شمال شهر و باقی ماندن آن صرفاً در حد ۲۰ متر موازی معبر شمالی ـ جنوبی مطابق نقشة پیوست.

۳ـ ارائه آستانه های مغایرت های اساسی و اساس طرح و در نظر گرفتن کاربری های فضای سبز، باغات و زراعی جنوب و غرب شهر به عنوان اساس طرح.

۴ـ تأیید حریم مطابق نقشة ضمیمه و طراحی و ارائه حریم حتی المقدور تا میزان ۵ برابر.

ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر سرخه بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF