منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه درخصوص واریز مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به حساب صندوق ضمانت صادرات ایران و مبلغ بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) دلار به حساب هریک از صندوق های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع ال
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

شماره۹۰۰۸۸/ت۵۱۸۵۳هـ                                 ۱۲/۷/۱۳۹۴

تصویب نامه درخصوص واریز مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار

 به حساب صندوق ضمانت صادرات ایران و مبلغ بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) دلار به حساب هریک از صندوق های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی،

ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۳۹۸۵۴/۶۰ مورخ ۷/۲/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال ۱۳۹۴ از محل وصولی حساب ذخیره ارزی معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به حساب اعلامی صندوق ضمانت صادرات ایران و به حساب هریک از صندوق های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی، ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، معادل ریالی مبلغ بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) دلار واریز نماید.

۲ـ نرخ تبدیل مبالغ دلاری مذکور، نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

۳ـ معادل مبالغ واریزی به حساب صندوق های یاد شده، سرمایه دولت در این صندوق ها افزایش می یابد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است اصلاحیه مواد مربوط از اساسنامه صندوق ها را با سیر مراحل قانونی تهیه و جهت تصویب به مرجع صالح ارایه نماید .

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF