منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح بند (۱) تصویبنامه شماره ۱۵۴/ت۵۱۷۵۳هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۴
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
۵۱۷۵۳/ ۹۲۶۸۷ شماره                             ۱۵/۷/۱۳۹۴

اصلاح بند (۱) تصویبنامه شماره ۱۵۴/ت۵۱۷۵۳هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۴

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی
نظر به اینکه در بند (۱) تصویبنامه شماره ۱۵۴/ت۵۱۷۵۳هـ مورخ ٬۵/۱/۱۳۹۴ واژه « (FCP) » به صورت واژه « (FCR) » تحریر شده
است٬ مراتب جهت اصلاح اعلام میشود.
                                         دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF