منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح عنوان رأی شماره ۷۴۸ـ۱۷/۶/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
  ۸۸/۷۰۵شماره                              ۱۸/۷/۱۳۹۴ 

اصلاح عنوان رأی شماره ۷۴۸ـ۱۷/۶/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
بدین وسیله عنوان رأی شماره ۷۴۸ـ۱۷/۶/۱۳۹۴ هیأت عمومی که در صفحه اول روزنامه رسمی شماره ۲۰۵۵۷ـ۱۱/۷/۱۳۹۴ به چاپ
رسیده است به شرح ذیل تصحیح و جهت درج در آن روزنامه اعلام میگردد.
«ابطال بند ۵ ـ۳ و جدول پیوست مصوبه شماره ۴۲ـ۲۰/۱۰/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر زیدآباد»


                      معاون مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ عشقآبادی

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF