منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح بند (۶) مندرجات ذیل یادداشت فصل (۸۵) جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره هـ۵۲۴۵۴ت/ ۹۳۹۹۶               ۱۹/۷/۱۳۹۴

اصلاح بند (۶) مندرجات ذیل یادداشت فصل (۸۵) جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت اطلاعات
هیأت وزیران در جلسه ۸/۷/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۱۴۶۸/۶۰ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۴ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
بند (۶) مندرجات ذیل یادداشت فصل (۸۵) جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح میشود:
۶ـ ورود و ترخیص رادیوهای مخصوص لنج و کلیه دستگاههای مشمول ردیف تعرفه (۸۵۲۶) به صورتهای مختلف اعم از مجزا و یکپارچه
موکول به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوپ مقررات مربوط است.


                                معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF