منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه درخصوص عدم ممانعت اعتبار پیش بینی شده ردیفشماره (۸۶ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشوراز ترخیص کالاهای معاف از سود بازرگانی
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

شماره۸۶۵۴۹/ت۵۲۳۸۰هـ                                ۴/۷/۱۳۹۴
تصویب نامه درخصوص عدم ممانعت اعتبار پیش بینی شده ردیفشماره (۸۶ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشوراز ترخیص کالاهای معاف از سود بازرگانی

وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۲۹/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۵۶۲۴ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۴ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اعتبار پیش بینی شده به صورت جمعی ـ خرجی از محل ردیف شماره (۸۶ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق ورودی و سود بازرگانی معاف هستند، نمی باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنان موظف به ترخیص کالاهای یادشده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF