منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح تبصره (2) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره 83284/ت51845 ه                             1394/6/28

اصلاح تبصره (2) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات معاونت علمی فناوری رئیس جمهور – وزارت صنعت،معدن و تجارت

هیات وزیران در جلسه 1394/6/22 به پیشنهاد شماره 65377/11مورخ 1394/2/1 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372- تصویب کرد:
تبصره (2) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه ماره 1395/ت16 ه مورخ 1373/2/6 به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 2- در مواردی که دستگاههای اجرایی دیگری در ارتباط با موضوع باشند نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط با حق رای به جلسه دعوت خواهد شد.

                                            معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF