منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزیمواد زاید زیان بخش و دفع آنها
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

شماره۴۱۸۴۹/۴۳۸                                    ۱۵/۶/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۸۰۱۸۴/۵۰۱۲۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۷۷۰۱۷                                       ۲۱/۶/۱۳۹۴

سازمان حفاظت محیط زیست

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۶/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۱۸۴۹/۴۳۸ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزیمواد زاید زیان بخش و دفع آنها

ماده واحده ـ اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها مصوب ۱۹۹۴ میلادی (برابر با ۱۳۷۳ هجری شمسی) به شرح زیر تصویب می شود:

الف ـ متن زیر به عنوان فراز (۷) مکرر، به مقدمه الحاق می شود:

«با تصدیق اینکه انتقال های برون مرزی پسماندهای زیان بخش، به ویژه به کشورهای در حال توسعه، دارای خطر بالای عدم ایجاد مدیریت صحیح زیست محیطی پسماندهای زیان بخش به گونه مقررشده به وسیله این کنوانسیون است.»

ب ـ متن زیر به عنوان ماده (۴ الف) الحاق می شود:

«ماده (۴) الف ـ

۱ـ هر عضو مندرج در الحاقیه (۷) باید از تمامی انتقال های برون مرزی پسماندهای زیان بخش با هدف انجام عملیات براساس الحاقیه (۴ الف) به دولتهایی که در الحاقیه (۷) درج نشده اند، جلوگیری کند.

۲ـ هر عضو مندرج در الحاقیه (۷) باید تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷ میلادی (برابر با ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هجری شمسی) در مورد تمامی انتقال های برون مرزی پسماندهای زیان بخش به موجب جزء (الف) بند (۱) ماده (۱) کنوانسیون با هدف انجام عملیات طبق الحاقیه (۴ب)، به دولتهایی که در الحاقیه (۷) درج نشده اند، اقدام به کاهش تا توقف، و از آن تاریخ به بعد اقدام به ممنوعیت کند. از کاهش تا توقف انتقال های برون مرزی مزبور نباید جلوگیری شود، مگر این که پسماندهای موردنظر به موجب کنوانسیون به عنوان مضر گروه بندی شوند.»

پ ـ متن زیر به عنوان الحاقیه شماره (۷) اضافه می شود:

«الحاقیه شماره (۷)

اعضاء و سایر دولتهایی که عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (اُ.ای.سی.دی)، جامعه اروپا(ای.سی) و لیختن اشتاین هستند.»

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴/۶/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF