منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان های مه ولات و زاوه
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

شماره۷۸۰۳۶/ت۵۲۳۵۵هـ                                  ۱۶/۶/۱۳۹۴
تصویب نامه در خصوص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان های مه ولات و زاوه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۹۸۲۳۳ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ب) ماده (۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ـ مصوب۱۳۸۰ـ تصویب کرد:

اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان های مه ولات و زاوه به شرح جدول های زیر از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان خراسان رضوی ـ بهداشت و درمان (به شماره طبقه بندی ۱ـ۱۲۴۱۰۰) کسر و به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه ـ بهداشت و درمان (به شماره طبقه بندی ۱ـ ۱۲۴۱۰۲) انتقال می یابد.

                        معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF