منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان های ماهشهر و هندیجان
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

شماره۷۸۲۲۸/ت۵۲۳۵۶هـ                                  ۱۷/۶/۱۳۹۴
تصویب نامه در خصوص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان های ماهشهر و هندیجان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۹۸۲۵۰ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ب) ماده (۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ـ مصوب۱۳۸۰ـ تصویب کرد:

اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان های ماهشهر و هندیجان به شرح جدول های زیر از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان ـ بهداشت و درمان (به شماره طبقه بندی ۱ـ۱۲۴۵۰۴) کسر و به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز ـ بهداشت و درمان (به شماره طبقه بندی ۱ـ ۱۲۴۵۰۰) انتقال می یابد.
                    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF