منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص طراحی و راه اندازی سامانه جامع داده های کشاورزی
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

شماره۷۵۷۸۵/ت۵۲۳۲۰هـ                               ۱۱/۶/۱۳۹۴
تصویب نامه در خصوص طراحی و راه اندازی سامانه جامع داده های کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۸/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۴۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

۱ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با نظارت مرکز آمار ایران نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه جامع داده های کشاورزی اقدام نماید.

۲ـ مرکز آمار ایران موظف است کلیه داده های حاصل از سرشماری عمومی دوره ای کشاورزی و سایر سرشماری های موضوعی از قبیل سرشماری دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی را جهت استفاده به عنوان اطلاعات پایه در سامانه طراحی شده، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.

تبصره ـ کلیه دستگاه های اجرایی موظفند به درخواست وزارت جهاد کشاورزی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به ارایه داده های مرتبط با حوزه کشاورزی اقدام نمایند.

۳ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور براساس پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و در سقف اعتبارات بخش کشاورزی نسبت به پیش بینی اعتبار موردنیاز جهت ایجاد و نگهداری سامانه جامع داده های کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF