منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص تعیین وزارتخانه های صنعت<معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه های مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اتریش و روسیه
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره 75569/ت52315 ه             1394/6/11

تصویب نامه در خصوص تعیین وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه های مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اتریش و روسیه

وزارت صنعت،معدن و تجارت –وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات-وزارت امور خارجه

هیات وزیران در جلسه 1394/6/4 به پیشنهاد شماره 113/3696132 مورخ 1394/5/26 وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تعیین وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات به ترتیب به عنوان دستگاه های مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور های اتریش و روسیه تعیین می شوند.

                                               معاون اول رئیس جمهور-اسحاق جهانگیری


منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF