منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
آیین نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه ها، موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۷۳۳۱۲/ت۵۲۲۵۲هـ ۸/۶/۱۳۹۴

وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ـ مصوب۱۳۸۸ـ موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ ، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ خوراک گاز: گاز طبیعی، ترش، غنی و اتان.

ب ـ خوراک مایع: نفتا، مایعات گازی (NGL) و گاز مایع.

ج ـ صنایع/ واحدهای تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی: واحدهایی که با استفاده از هیدروکربورهای دریافتی از شرکت‌های تولیدکننده نفت و گاز و یا پالایشگاه‌های نفت و گاز، به تولید محصولاتی مانند اروماتیک‌ها، اولفین‌ها، متانول و آمونیاک می‌پردازند.

د ـ محصولات میانی و نهایی: محصولاتی که با استفاده از فرآورده‌های تولیدی در واحدهای تولیدکننده مواد پایه پتروشیمی (به عنوان ماده اولیه) در صنایع تکمیلی و پایـین‌دستی پتروشیمی تولید می‌شوند و زنجیره ارزش را در مراحل سـه‌گانه زیر افزایش می‌دهند:

۱ـ مرحله اول: تولید اوره، اولفین از متانول و نظایر ـ پلی‌اتیلن و پلی پروپیلن از اولفین تولیدی واحدهای پایه.

۲ـ مرحله دوم: تولید پلی‌پروپیلن ـ پلی اتلین از اولفین تولیدی در مرحله اول ـ کریستال ملامین و نظایر.

۳ـ مرحله سوم: صنایع متعارف استفاده‌کننده از خوراک‌های تولیدشده در مرحله دوم.

هـ ـ قرارداد بلندمدت: قراردادی که برای تأمین خوراک گاز و یا مایع بین مصرف‌کننده و شرکت ذی‌ربط تابعه وزارت نفت برای مدت ده سال پی‌درپی شمسی پس از بهره‌برداری تجاری از واحد، منعقدشده و به تأیید این وزارتخانه نیز می‌رسد.

و ـ قیمت مصوب خوراک: قیمت‌هایی که براساس تکلیف مقرر در جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تعیین و ابلاغ می‌شود.

ز ـ مناطق کمترتوسعه‌یافته: مناطق موضوع تصویب‌نامه شماره۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن.

ماده۲ـ صنایع مشمول تخفیف پلکانی موضوع این آیین‌نامه عبارتند از واحدهای تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی داخلی که با هدف ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید در محصولات میانی و نهایی (مراحل اول تا سوم یادشده در بند (ج) ماده (۱) این آیین‌نامه)، سرمایه‌گذاریهای لازم را همراه با تأمین مواد اولیه موردنیاز این واحدها انجام می‌دهند.

ماده۳ـ تخفیف پلکانی به معنای اعمال تخفیف در قیمت خوراک‌های گاز و مایع مصرفی صنایع تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی به شرط سرمایه‌گذاری آنها در

تولید محصولات میانی و نهایی و به منظور توسعه زنجیره ارزش می‌باشد. این صنایع در صورتی که در مراحل اول تا سوم یادشده در بند (د) ماده (۱) این آیین‌نامه سرمایه‌گذاری نمایند، به نسبت میزان سهم خود در کل سرمایه‌گذاری انجام شده و برحسب اینکه سرمایه‌گذاری در مناطق عادی یا کمتر توسعه یافته صورت گیرد، از تخفیف پلکانی در قیمت مصوب خوراک گاز و خوراک مایع براساس جدول زیر برخوردار خواهندشد:

ماده۴ـ ملاک استـفاده از امتیـاز مناطق کمترتوسعه‌یافته، واقع شدن محل سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق کمترتوسعه‌یافته در زمان تنفیذ قرارداد بلندمدت تأمین خوراک واحد بالادستی پتروشیمی با شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت می‌باشد.

ماده۵ ـ در تنظیم قراردادهای بلندمدت میان واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمیایی با شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، باید موضوع و مدت قرارداد، کمیت و کیفیت خوراک تحویلی، زمان‌بندی ماهانه تحویل خوراک، فرمول قیمت خوراک، الزام خریدار در برداشت حداقلی خوراک، نحوه پرداخت و تضامین لازم برای حصول اطمینان از پرداخت بهای خوراک دریافتی، میزان برخورداری طرف قرارداد از تخفیف‌های موضوع این آیین‌نامه، قوه قاهره (فورس ماژور) نحوه رفع اختلاف، تعهدات فروشنده برای اطمینان خریدار از کیفیت و کمیت خوراک تحویلی، نحوه برآورد و جبران خسارت خریدار در صورت قطع و یا کاهش خوراک (با رعایت ماده (۶) این آیین‌نامه) و نیز نحوه رسیدگی به اختلاف بین طرفین در مورد میزان خسارت وارده، دیگر تعهدات طرفین قرارداد و تأکید برالزامات خریدار در رعایت مقررات مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مقررات تنظیمی (رگولاتوری)) به صراحت در متن قراردادها تصریح شود.

تبصره۱ـ عقد قرارداد درازمدت با شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و تعهد تأمین خوراک گاز و مایع توسط وزارت نفت، منوط به امکان تخصیص خوراک، شرایط شبکه گاز و اجرای تعهدات قراردادی توسط طرف قرارداد خواهدبود.

تبصره۲ـ قانون حاکم بر همه قراردادها، قانون جمهوری اسلامی ایران خواهدبود.

ماده۶ ـ در صورت قطع و کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمیایی با اراده دولت و خارج از مفاد و شرایط قرارداد فیمابین، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ـ مصوب۱۳۹۰ـ خسارت وارده را از محل ارزش خوراک تحویلی جبران کند.

ماده۷ـ تخفیف‌های موضوع این آیین‌نامه به مدت ده سال پس از بهره‌برداری از هر واحد، اعمال خواهد شد.

تبصره ـ تخفیف‌های یادشده برای واحدهایی قابل اعمال است که نسبت به عقد قرارداد بلندمدت خرید خوراک گاز و یا خوراک مایع با شرکت ذی‌ربط تابعه وزارت نفت و اجرایی شدن آن اقدام نمایند.

ماده۸ ـ در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل خواهدبود و یارانه موردنظر دولت برای مصرف‌کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار می‌گیرد و در هر حال اعمال قیمت‌های یارانه‌ای مصوب برای اینگونه محصولات پتروشیمی نباید موجب ایجاد بار مالی برای واحدهای پتروشیمی تولیدکننده شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF